20070712

Escrito ao Ministro de Industria, Joan Clos

Excmo Sr. Joan Clos
Ministro de Industria
Paseo de la Castellana 160 s/n
28071 Madrid.

Carmelo Teijeiro Menéndez, na súa condición de Coordinador do Comité Cidadán de Urxencia para a Ría de Ferrol, formado por un gran número de asociacións cidadás, culturais e ecoloxistas, expón:

A Empresa Reganosa esta construíndo unha planta de Gas Natural Licuado dentro da pequena e angosta Ría de Ferrol, nas proximidades de núcleos de poboación que suman mais de 100.000 habitantes, cuxa vida ameazaría en caso de entrar en funcionamento definitivo, co risco permanente dun accidente grave na planta ou nos grandes buques gaseros cargados de GNL, cuxa ruta de navegación pasaría a escasa distancia da poboación e do arsenal naval militar. Tamén, o funcionamento de Reganosa ameaza a destrución da riqueza natural, que é o medio de vida de 700 mariscadores, así mesmo sería un grave obstáculo para a declaración de patrimonio da humanidade proposta para os Castelos e Arsenais, ademais de que provocaría perdas no patrimonio histórico e a potencialidade turística da Ría de Ferrol.

Denunciamos a imposi­bilidad de que Reganosa poida cumprimentar os condicionados impostos na súa autorización de construción de 13 de febreiro de 2004, sobre distancias de seguridade respecto das poboacións próximas (artigo 12 do Real Decreto 1254/99 de 16 de xullo e RAMINP) e para a saída ao mar dos buques gaseros no caso dunha urxencia (UNE- EN-1532), que son obrigatorios, polo que non estaría salvagardada a vida e os bens nas poboacións da Ría de Ferrol.

Achégolle copia do escrito enviado o pasado 13 de marzo ao Delegado do Goberno, do que non tivemos resposta, para que transmitise ao Ministro de Industria os condicionados que Reganosa ten sen resolver da súa autorización de construción e a fin de que ordenase ao Área de Industria e Enerxía da Coruña que non autorizase a súa entrada en funcionamento. Pero devandito Área de Industria e Enerxía asinou o acta de 4 de maio de 2007 irregular para posta en servizo parcial por tres meses, sen estar resoltos devanditos condicionados e por tres meses excedendo as atribucións que lle confire o articulo 85 do Real Decreto 1434/2002 e a autorización de construción. Por iso ante devandito acta de posta en servizo parcial presentamos no Tribunal Superior de Xustiza de Madrid medidas cautelares de paralización da actividade de Reganosa a fin de que non entren mais buques gaseros e que se evite a ameaza permanente día e noite á vida da poboación. Así llo facemos constar cando aínda se está a tempo de evitar unha traxedia.

Tamén lle acompaño copia do escrito de 27 de xuño de 2006, ao Ministro de Industria, entregado por rexistro do seu Ministerio, do que tampouco se tivo resposta, para que fose revisado o expediente de Reganosa, en especial os informes dos organismos consultados e os seus condicionados, o da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia o cal evidencia que Reganosa non cumpre o articulo 12 do Real Decreto 1254/99 e os informes da Autoridade Portuaria de Ferrol nos que non existe garantía algunha de que se poida cumprimentar a saída ao mar en caso de urxencia dos buque gaseros.

Desde o ano 1994 en Cabo Prioriño existe unha localización prevista para a Planta de Gas de Galicia, no mesmo espazo onde se está construíndo o Porto Exterior, con suficiente illamento da poboación e onde se poden cumprimentar todos os requisitos aplicables, a tempo suficiente para que Galicia poida dispor dunha plataforma gasista.

Pola ameaza que implicaría Reganosa para a vida humana nas poboacións próximas e por ser totalmente contraria ao desenvolvemento sostible da Ría de Ferrol, SOLICITAMOS que non sexa autorizada a súa entrada en funcionamento definitiva, trámite que ten a obrigación de solicitar na área de Industria e Enerxía da Coruña, organismo periférico dependente do Ministerio de Industria, segundo a resolución de 13 de febreiro de 2004 de autorización de construción aprobada pola Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas.

En Ferrol a 11 de xullo de 2007

20070705

VIII Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galiza, Ferrol do 5 ao 8 de Xullo


Vieiros falou con Manolo Bacallau, un dos organizadores dos VIII Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galiza, e membro do Clube do Mar da cidade.

Marcha Queer-Precaria, na Coruña 30 de xuño de 2007)

GRAN MARCHA QUEER PRECÁRIA CONTRA OS VALORES FAMILIARES DA NOVA DIREITA

30 de xuño Día do Orgullo Gai

Con motivo do Dia da Liberación de maris, bollos, trans e outras disidentes sexuais, saíron à rua na corunha baixo o lema "a família nuclear é radiactiva"...

_______

Enlaces relacionados:

28 de junho, Dia do Orgulho Gai: sábado 30 de junho, Marcha Queer Precária contra os valores familiares da nova Direita

Presentación de GALENTENDO, Colectivo para a Normalización da Diversidad Sexual de Ferrolterra
______