20080305

"Fixen o que tiña que facer e díxenllo a quen llo tiña que dicir. Non quero volver falar de Reganosa", Guillermo Romero Caramelo

"Fixen o que tiña que facer e díxenllo a quen llo tiña que dicir. Non quero volver falar de Reganosa"

Guillermo Romero Caramelo, presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol en 2001

Máis que vítimas dun proceso imparábel, foron oportunidades perdidas para reconducir un proxecto que talvez nunca deixou de ser estratéxico para a política enerxética do país. Guillermo Romero era presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol en febreiro de 2001, cando tocaba regularizar un recheo de 123.000 m2 en Punta Promontoiro, onde só se autorizaran 59.000 m2, e un dragado ilegal que servira para poñer un calado de 14 metros onde só había 12,5. Agora non quere nin sentir falar de Reganosa nin explicar por que foi cesado de urxencia xusto nese intre. "Fixen o que tiña que facer e díxenllo a quen llo tiña que dicir", apón. A mesma pregunta poderíaselle formular a Carmen Becerril. Directora xeral de Política Enerxética no Ministerio de Economía, como tal intercambiou unha interesantísima correspondencia con Guillermo Grandío e Ángel del Real, sucesores de Romero no porto ferrolán en 2001 e 2004 respectivamente. Nunca conseguiu o seu propósito: que a informasen "explicitamente" sobre as condicións de seguridade no tráfico de gaseiros na ría e sobre o cumprimento da norma UNE-EN-1532, que regula a saída destes buques ao mar en caso de emerxencia. A última resposta, a definitiva, foi un "informa favorabelmente" suxeito a 21 condicións. Cando menos, tivo interlocutores, non como o informe do Estado Maior da Zona Marítima do Cantábrico que Defensa meteu nunha gabeta en 1999 e para sempre. Advertía de que a planta afectaba á zona de seguridade do Arsenal e aconsellaba levala a Cabo Prioriño. O almirante xefe Rafael de Morales pasou á reserva nove meses despois de asinalo.

Reportaxen da Revista "Tempos Novos"

_________

Nenhum comentário: