20111001

O diñeiro é débeda II, de Paul Grignon - Seis Videos

A segunda parte 'O diñeiro é débeda', de Paul Grignon, en seis vídeos.

Money as Debt II

Documental (realizado con animacións) que pretende explicar o funcionamento do actual sistema monetario e expón o seu insostenibilidad, dado que é un sistema que presupón o crecemento económico exponencial dentro dun mundo de recursos finitos.

"O proceso a través do cal os bancos crean diñeiro é tan simple que a mente rexéitao."
John Kenneth Galbraith

de Paul Grignon

Fonte: http://www.moneyasdebt.net/

Enlace de Referencia:
http://artabra21.blogspot.com/2011/10/o-dineiro-e-debeda-en-castelan.html
_________________

Existe unha terceira parte:
http://paulgrignon.netfirms.com/MoneyasDebt/MAD3.htm

Referencias e enlaces:
http://paulgrignon.netfirms.com/MoneyasDebt/references.htm
_______________________

Nenhum comentário: