20070923

Relación de persoas que asinaron o Manifesto de Artistas e Intelctuais contra o despropósito gasístico de REGANOSA

COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA A RÍA DE FERROL

MANIFESTO DE INTELECTUAIS E ARTISTAS CONTRA DUNHA PLANTA DE GAS NO INTERIOR DA RÍA DE FERROL E APOIO A MANIFESTACIÓN DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2007


Universidade da Coruña - Campus de Esteiro Ferrol, salón de Actos do Vicerreitorado, a 22 de Setembro de 2007

Relación de Asinantes


Abad Vidal, Xosé

Fotógrafo

Acuña Sánchez, Ramón Luis

Escritor e Xornalista

Aguiar, Pablo

Investigador

Agust, Andrés

Xestor Cultural

Alabau Albors, Sari

Profesora e Política

Aleixandre, Marilar

Escritora

Alonso Montero, Xesús

Profesor e Escritor

Alonso Rodríguez, Eduardo

Director Teatro

Alonso Villaverde, Francisco

Escritor

Alonso, Carlos Alberto

Cineasta

Ameneiros, María Rocío

Profesora Universitaria

Amorím Domínguez, Manuel Afonso

Profesor

Angueira, Anxo

Profesor e Escritor

Arboleda Clemente, Laura

Licenciada en Química

Arguello Rodríguez, Felicidad

Pedagoga

Arriaga, Mikel

Prof. Univ. Pais Vasco

Aznar Soler, Manuel

Catedr Literatura Univ BCNA

Banet, Enrique

Realizador

Barrera Beitia, Enrique

Profesor e Historiador

Beiras Torrado, Xosé Manuel

Profesor e Escritor

Berguer Sández, Alberto

Médico

Blanco, Carmen

Escritora e Prof. USC

Boix Lluch, Quim

Enxeñeiro Industrial

Bouza Álvarez, Fermín

Escritor e Catedr.Socioloxía

Bouzada, Xan

Prof. Univ. Vigo

Braxe Mendía, Lino

Actor e Dramaturgo

Braxe, Xoan X.

Artista

Cambeiro Quintela, César

Actor

Campo Freire, Xaquín

Crego e Escritor

Capitán, Ana

Docente Univ.R.Lluch.

Carbajo, Diego

Univ. Pais Vasco

Casal Pita, Manuel

Enseñeiro e Profesor

Castaño Pereiro, Yolanda

Poeta

Castro Varela, Aurelio

Xornalista

Chao Rego, Ramón

Xornalista

Clausell, Jordi

Técnico de Xestión

Constela Doce, Xesús

Filologo e escritor

Coo Martín, Alberto de

Biólogo e Investigador

Cortizas Amado, Antón

Escritor e Mestre

Couceiro Buelo, José Carlos

Profesor Universitario

Cuesta García, Carmen

Profesora

Dacosta, Henrique

Escritor

Davila, Andrés

Univ. Pais Vasco

Di Masso, Marina

Investig. Univ. Aut BCN

Díaz Arias de Castro, Xosé

Deseñador

Diaz Orjales, María Manuela

Pintora e Cantautora

Díaz Pardo, Isaac

Ceramista

Díaz Pérez, Yolanda

Avogada e Política

Díaz Seijas Raquel

Profesora Universitaria

Díaz, Xiana

Profesora

Dobarro Paz, Xosé Mª

Escritor e Catedr.UDC

Duro Fernández, Xan

Documentalista

Estévez, Xavier

Actor

Etcheverria Vázquez, Carlos

Avogado

Eull, Lluisa

Profesora

Fernán Vello, Miguel Anxo

Escritor

Fernández Campos, Leonardo Enrique

Lingüista

Fernández Paz, Agustín

Escritor e Profesor

Fernández, Mónica

Profesora

Ferrández, Guillermo

Escritor e Profesor

Ferreiro Badía, Manuel

Escultor e Pintor

Ferrer, Rufino

Empresario Cultural

Figueroa Panisse, Adela

Bióloga e Xeóloga

García Abalo, Anxela

Actriz

García Cendán, Bernardo

Sociólogo

García Novás, Victor

Pintor

García Pérez, Mónica

Actriz

Garcia Villaverde, Xosé Mª

Licdº Ciencias Políticas

García, Alvaro

Mecenas

García, Beatriz

Profesora

García, Josep María

Museógrafo

García, Ohiane

Univ. Pais Vasco

Garrido, Juan Antonio

Médico e Docente

Giner, Salvador

Catedr. Univ. BCNA

Giró, Joaquín

Prof. Sociloxía Univ La Rioja

Gómez, Cristóbal

Prof. UNED Madrid

Gómez, Luma

Actriz

González Montoto, Vicente

Dramaturgo e Actor

González Tosar, Luis

Escritor

González, Avelino

Actor

González, Manuel E.

Profesor Socioloxía

González, Meritxal

Dinamizadora Cultural

González, Miriam

Economista

Haz Gómez, Francisco E.

Sociólogo - UDC

Hernández, Gerardo

Prof. Universidad

Hernández, Margarita

Maestra

Homs, Oriol

Catedrático

Iglesias, María José

Profesora Universitaria

Insua Pardo, Xurxo

Deseñador

Jara Siguero, Orlando

Profesor de Historia

Kruckenberg Sanjurjo, Mª do Carmo

Escritora

Lamas Ermida, Leandro

Pintor

Ledo Andión, Margarita

Escritora e Cineasta

Leira López, Xosé

Prof. Socioloxia UDC e Escritor

Llano Cabado, Pedro de

Arquitecto

López de la Iglesia, Carlos

Profesional

López Gómez, Pedro

Profesor Universitario

López Lorenzo, Siro

Art.Plástico e Xornalista

López Rey, José

Profesor Socioloxía

López Rey, Mª José

Prof. Socioloxia Univ. Extremadura

López, Francisco

Libreiro

López, Inma

Escritora

López, Meritxe

Socióloga Univ.A. BCN

Luaces Ferreiro, Elina

Actriz

Máiz Vázquez, Bernardo

Profesor e Historiador

Marin Formoso, Xaquín

Debuxante e Humorista

Martínez Orero, Francisco

Capitán M. Mercante

Masafret Méndez, Maria

Música

Mato Mato, Xesús

Crego e Musicólogo

Mejuto Garcia, Jaime

Biólogo Marino

Méndez Ferrín, Xosé Luis

Escritor

Méndez Fonte, Rosa

Poeta e Profesora

Méndez García, Helga

Actriz

Méndez, Eva

Economista

Mera Naveiras, Luis

Activista Cultural

Miguel García (Miguel de Lira)

Actor

Miró Aloix, Manuel

Consultor Turismo Cultural

Molinas Daví, Anna

Enxeñeiro Técnico

Molinas Daví, María Noemí

Restauradora de Arte

Molinas Daví, Oriol

Arquitecto Técnico

Moman Noval, Alberte

Enxeñeiro e Escritor

Moncada, Alberto

Sociólogos Sin Fronteras

Monjardín, Rosario

Profesora

Monterroso Montero, Juan

Prof. Histª Arte

Montesinos de la Fuente, Ángeles

Técnico Cultural

Muiños, Iolanda

Actriz

Mulero, Paola

Dinamizadora Cultural

Narotzky, Susana

Catedr.Univ. BCNA

Navaza González, Tareixa

Xornalista / Radio

Neira, Miguel A.

Poeta

Nerium, Alexandre

Poeta

Niuebe, Eduard

Profesor

Nogueira Román, Camilo

Economista e Político

Novo, Olga

Poeta e Xornalista

Olivas, Juan

Sociólogos Sin Fronteras

Otero Fernández, David

Mestre / Escritor

Pacífico, Fabrizia

Enxeñeiro Técnico

Padró Werner, Jordi

Xestor Cultural

Pastor, Luis

Cantautor

Patinha, Manuel

Escultor

Pedregal Alfonso, Jesús

Farmacéutico

Pena López, Carmen

Catedrática Histª Arte UCM

Pereira González, Dionisio

Historiador

Pérez Landeira, Laura

Actriz

Pérez Pais, Mª del Carmen

Profesora Universitaria

Pérez Porto, Francisco

Escultor e Ceramista

Pérez, Concepción

Profesora

Pernas Cora, Gustavo

Actor e Guionista cine

Pozo Garza, Luz

Catedrática e Poeta

Prego Cabezas, Santiago

Actor

Puga Peralta, Ana

Traductora Nacións Unidas (Roma)

Pulín Moreno, Fernando

Arquitecto

Queipo, Xavier

Escritor

Ramonet Míguez, Ignacio

Dir. LeMondeDiplomatique

Regos García, Serxio

Músico

Regueira, Mario

Escritor

Reixa, Antón

Músico e Productor

Rivas Barros Manuel

Escritor e Xornalista

Rivera Ferre, Marta G.

Investig. Univ. Aut BCN

Rivera, Mabel

Actriz

Rodríguez Fer, Claudio

Escritor e Prof. USC

Rodríguez Ferrer, Anxeles

Ilustradora

Rodríguez Pardo, Xosé Luis

Avogado

Rodríguez Ruibal, Euloxio

Escritor

Rodríguez Vieites, Diego

Prof.Música e Naturalista

Rois,Adriana

Traductora

Román Alonso, Helena

Investig. Univ. Salamanca

Ron Pereiro, Xesús

Actor

Ros, Carles

Técnico Audiovisual

Rosuero Mule, Carolina

Secrtª Empresa de Patrimonio

Rubia Alejos, Xoán

Articulista e Cantautor

Rubin Garrido, Pedro

Teatro

Sabio Maroño, Mª Luisa

Administrativa

San José Otero, Manuel

Mov. Veciñal

Santos Paz, José Carlos

Profesor Universitario

Senlle, Uxía

Cantautora

Seoane, Isabel

Profesora

Solsona, Jordi

Profesor

Souto, Xurxo

Músico e Escritor

Taibo, Carlos

Escritor e Profesor

Tarrío Varela, Anxo

Filólogo, Prof. USC

Tasset, José Luis

Catedr. E.U. Filosofía Moral UDC

Toro, Suso de

Escritor

Torregrosa Rodríguez, José

Mestre e Poeta

Torres Bouzas, Celia

Dir Prensa Ed.Xerais G.

Torres Queiruga, Andrés

Teólogo

Uceda Valiente, Julia

Poeta e Escritora

Uña, Octavio

Catedr.Sociloxía

Valcárcel Ovelleiro, Juan

Pintor e Profesor

Valero, Sergio

Editor

Valle, Juan Carlos

Poeta e Escritor

Varela Pombo, Sonia

Profesora

Vázquez González, Alexandre

Prof. Univ.Vigo

Vázquez, Mª Xesús

Sanidade

Veiga Torre, Eva

Poeta e Xornalista

Veira Veira, José Luis

Catedr.Socioloxía UDC

Veredas, Sonia

Prof. Sociloxía Madrid

Viale Moutinho, José

Escritor e Xornalista - (Oporto)

Villar, Miro

Poeta e Xornalista

Yáñez Casal, Antonio

Escritor


______________

Nenhum comentário: