20071111

Informe da Situación para a XVII Asemblea Cidadá, do 9 de novembro de 2007, celebrada no Ateneo Ferrolán

INFORME DA SITUACIÓN PARA A XVII ASAMBLEA CIDADAN, 9 DE NOVEMBRO DE 2007

Desde xuño de 2006 vimos expondo ao Ministro de Industria que revise os condicionados a Reganosa na súa autorización de construción de febreiro de 2004, algúns imposibles de resolver. Un deles a distancia suficiente ata a poboación segundo require o articulo 12 dá Directiva Sevexo II, Real Decreto 1254/99, que en España ten ademáis como aplicación o mínimo de dous quilómetros do RAMINP. Outro condicionado é a saída ao mar aberto dos buques gaseros en caso de urxencia durante a descarga. Con estes dous condicionados é suficiente para que a Reganosa non lle sexa aprobada o acta de posta en funcionamento. A isto engádese que Reganosa vulnera ou articulo 8 dá directiva Sevexo II, sobre o efecto dominou, que Reganosa non tivo en conta coa existencia dun complexo petroquímico encostado, onde un incendio é fácil que se poida producir e servir de detonante para unha catástrofe con miles de victimas.

Ao longo do ano 2007, con escritos e entrevistas, (Delegado do Goberno, Director do Área de Industria e Enerxía dá Coruña, Ministro de Industria) solicitóuselles que a Reganosa non lle sexa aprobada o acta de posta en servizo. Na primavera os “muros de silencio” romperonse, con axuda dos mariscadores nas mobilizacións e bloqueo contra os gaseros que chegaron a Reganosa. A esa rotura dos “muros de silencio” tamén contribuíron a Reportaxe de TVE-2-Linea 900, o Libro “Muros de Silencio” de Fuco Buxan, o vídeo “ O Salario do Silencio” de Namche Films e o peche dos veciños de Mugardos no seu concello apoiados con mobilizacións do Comité Cidadán. Ademais o Comité Cidadano integrado en “Rede Litoral Vivo” (Galicia non se vende) vén participando en mobilizacións, a última en Corrubedo. A solidariedade doutras plataformas de Galicia quedou reflectida na manifestación maioritaria do 30 de setembro en Ferrol.

En agosto unha representación do CCE tivo unha entrevista en Madrid coa Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, na que éstes se comprometeron a solicitar novos informes aos organismos que foran consultados anteriormente, a fin de que manifestasen se consideran resoltos os condicionados da autorización de construcción. O Ministerio de Industria, por primeira vez nun expediente de Planta de Gas, solicitou un terceiro informe aos organismos anteriormente consultados, entre eles ao Ministerio de Defensa, Dirección Xeral de Urbanismo, Autoridade Portuaria de Ferrol e Comisión Nacional de Enerxía, a os que o Comité Cidadán á súa vez envioulles senllos escritos en relación cos seus condicionados sen resolver.

O Ministerio de Industria e competente para denegar a Reganosa o acta de posta en servizo, sen ter que pagar indemnizacións aos seus promotores, pola falta de cumprimento dous requisitos que esixe a Lei de Hidrocarburos e que foron trasladados en forma de condicionados á autorización de construción de febreiro de 2004. Reganosa deu por finalizadas suas obras sen ter cumprimentados tales requisitos, e coa lei na man sua planta de gas non pode entrar en funcionamento definitivo nin formar parte do sistema gasista.

A Comisión Nacional de Energía e ao Ministerio de Industria, lle comunicamos que a Planta de Gas de Reganosa non é necesaria para Galicia nin para os tres ciclos combinados construídos, por Endesa e por FENOSA, que traballarán a menos do 25% dá súa capacidade, porque non existen redes eléctricas para exportar o 100% dá súa capacidade. É dicir, que o gas natural que chega por gasoduto a Galicia é suficiente para atender a demanda galega de gas e a Planta de Gas de Reganosa non é necesaria nin estratéxica.

O Ministerio de industria debe ter en conta o maior valor dá vida humana e non debe ceder ás presións de Endesa, FENOSA, Caixa Galicia e Xunta de Galicia, preocupadas polos seus investimentos en Reganosa. O 5 de novembro na SER o Conselleiro de Vicepresidencia José Luís Méndez Romeu interveu á defensiva desesperada, con mentiras de Reganosa amosando sua preocupación polos investimentos realizados.

Cando se trata de paralizar a ameaza de Reganosa para a vida humana, para a riqueza marisqueira e para o medioambiente na Ría de Ferrol, a vía administrativa nunca se pode dar por terminada e, antes de que ocorra unha catástrofe con miles de victimas, un goberno responsable terá que tomar a decisión de paralizar a actividade de Reganosa. Esa decisión pode ser tomada pola Administración, por se mesma ou obrigada por unha decisión xudicial nos contenciosos abertos. Se o acta de posta en servizo se fai definitiva, despois a paralización de Reganosa terá custos para todos os contribuíntes, porque ese acta dálle dereito a percibir retribucións e custear todo o investimento con diñeiro achegado por todos os consumidores de gas.

Canto antes sexa posible hai que presentar recurso de alzada ao Delegado do Goberno para que o Ministerio de Industria anule o acta de posta en servizo aprobada o 7 de novembro pola área de Industria e Enerxía da Coruña, sen ter en conta os condicionados imposibles de resolver por Reganosa. Ademais para o vindeiro 29 de novembro presentaremos en Bruxelas unha nova denuncia polo feito de que a Planta de Reganosa estea en funcionamento vulnerando a Directiva Europea Seveso II.

_____________

DOCUMENTO ANEXO AO INFORME DA SITUACIÓN PARA A XVII ASAMBLEA CIDADÁ, 9 DE NOVEMBRO DE 2007

NON É DEFINITIVA, o acta de posta en servicio de Reganosa
Anexo a Informe da situación a XVII Asamblea Cidadá
9 DE NOVEMBRO DE 2007

En setembro Reganosa deu por finalizadas as súas obras e solicitou o acta de posta en servizo. O titular do Area de Industria e Enerxía da Coruña desde mediados de setembro está de baixa por enfermidade e substituéuno a titular de Lugo, Alicia Sanpedro Cachedra, quen en funcións na oficina de A Coruña, con data 7 de novembro aprobou o acta de posta en servizo de Reganosa, copia da cal o Comité Cidadán recibiu o 8 de novembro por correo certificado. O devandito acta “non esgota a vía administrativa” e contra ela cabe recurso de Alzada no prazo dun mes ante o Delegado do Goberno en Galicia.

Pola precariedade de Reganosa, debido aos contenciosos a trámite contra as súas ilegalidades e por sua inviabilidad económica, mais tarde ou cedo a Administración Central terá que paralizar a actividade de Reganosa. Por iso ese acta de posta en servizo parece unicamente un cheque en branco a fin de que os promotores: Endesa, FENOSA, Caixa Galicia, Xunta de Galicia, Grupo Tojeiro(Gadis), Banco Pastor, Caixa Nova e Sonatrach, recuperen os seus investimentos á conta dos consumidores, ademais de ameazar a vida da poboación e o medioambiente na Ría de Ferrol. Se este acta se fixese definitiva, posteriormente os promotores de Reganosa reclamarían indemnizacións se lles paralizan a instalación.

Tal acta de posta en servizo non é definitiva, pois admite a posibilidade de que se lle presente un recurso de alzada ao Delegado do Goberno. Polo tanto é falsa a afirmación de que Reganosa ten todos os permisos. Se ese acta resultase anulada Reganosa non tería dereito a funcionar nin a percibir retribucións do sistema gasista. Os promotores terían que tragarse o marrón, quedar coa planta construida pero sen funcionar, ou reciclar as instalacións de Reganosa noutras actividades compatibles co desenvolvemento sostible da Ría de Ferrol, todo iso sen dereito a percibir indemnización algunha, pois non pode funcionar debido a que non cumprimentaron os requisitos e condicións das súas autorizacións.

En próximas semanas presentarase un recurso de Alzada á Delegación do Goberno para que o Ministerio de Industria anule ou revogue a decisión da área de Industria e Enerxía da Coruña, do acta de posta en servizo de Reganosa, que aprobou sen ter en conta os condicionados imposibles de resolver por Reganosa en distancias ás poboación e de saída de urxencia dos buques gaseros.

Co devandito recurso de Alzada a vía administrativa situarase no Ministerio de Industria, a quen ten que representar o Delegado do Goberno en Galicia. En o CCE non se da por pechada a via administrativa nin as conversacións que no mes de agosto iniciáronse con representantes do Ministerio de Industria, para que a Reganosa non lle fose aprobada o acta de posta en servizo, precisamente en base aos condicionados que ten imposibles de resolver coa súa localización dentro da Ría.

Nota.-
Achegase copia [en formato -jpg- da páxina 17do acta de posta en servicio donde consta que non esgota a vía administrativa.

[Para ampliar clicar acima da imaxe]


________________

Votar á páxina da Información da Asemblea Cidadá
____________________

Nenhum comentário: