20070513

Escrito de petición de cese de Jorge Cao Ruiz, Capitán Maritimo de Ferrol

Excmo Sr. Director General Marina Mercante
Paseo de la Castellana 67
Madrid 28071

Os que abaixo se identifican cos seus nomes, DNI e firmas, cos debidos respectos comunícanlle:

A planta de Gas que a empresa Reganosa constrúe en Punta Promontorio (Mugardos) ten unha autorización de construción suxeita a determinados condicionados, entre eles un dictame de seguridade sobre aplicación do articulo 12 da Directiva Seveso II, Real Decreto 1254/99 de 16 de xullo, en canto a distancias suficientes ata as poboacións próximas; así mesmo a saída de urxencia dos buques gaseros. Por iso o actual Goberno no Congreso dos Deputados, en setembro pasado comprometeuse a que esixirá o cumprimento de todos os condicionados.

Reganosa aínda non terminou as súas obras e ten sen acreditar o cumprimento de tales condicionados, polo que non pode ter autorización de funcionamento segundo o articulo 85 do Real Decreto 1434/2002, polo que nas Plantas de Gas a acta parcial e de probas só é legal como parte da autorización de funcionamento despois de que estean resoltos todos os condicionados da Autorización de Construción, pero Reganosa ten condicionados que son imposibles de resolver.

O Director do Area de Industria e Enerxía da Coruña, Francisco Barroso Palomino, o pasado 4 de maio asinou un ?Acta de posta en servizo parcial para proba por tres meses? de Reganosa en base á que o 9 de maio ás 9,30 minutos o buque gasero Galicia Spìrit entrou na Ría de Ferrol cargado de 140.500 m3 de GNL, iniciando unha moi grave ameaza para a poboación próxima.

Por todo iso SOLICITO de Vd o cese de Jorge Cao Ruiz, Capitan Maritimo de Ferrol, quen autorizou a entrada do buque gasero Galicia Spirit na Ría de Ferrol, cargado de gas natural licuado, provocando unha ameaza á vida da miles de habitantes, sen facer previamente ningunha instrución para verificar se existían suficientes garantías. Con data 4 de maio de 2007 envióuselle escrito cunha mencion expresa e clara sobre os condicionados que ten Reganosa, advertíndolle que debería prohibir a entrada do gasero Galicia Spirit na Ría de Ferrol.

__________________________________________________________
Nome e Apelidos ---------------- DNI ---------------- Asinatura
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Nenhum comentário: