20070513

Escrito de petición de cese de Francisco Barroso Palomino, Director do Area de Industria e Enerxía da Coruña

Excmo Sr. Ministro de Industria
Paseo de la Castellana 160 s/n
28071 Madrid.

Os que abaixo se identifican cos seus nomes, DNI e firmas, cos debidos respectos comunícanlle:

A planta de Gas que a empresa Reganosa constrúe en Punta Promontorio (Mugardos) ten unha autorización de construción suxeita a determinados condicionados, entre eles un dictame de seguridade sobre aplicación do articulo 12 da Directiva Seveso II, Real Decreto 1254/99 de 16 de xullo, en canto a distancias suficientes ata as poboacións próximas; así mesmo a saída de urxencia dos buques gaseros. Por iso o actual Goberno no Congreso dos Deputados, en setembro pasado comprometeuse a que esixirá o cumprimento de todos os condicionados.

Reganosa aínda non terminou as súas obras e ten sen acreditar o cumprimento de tales condicionados, polo que non pode ter autorización de funcionamento segundo o articulo 85 do Real Decreto 1434/2002, polo que nas Plantas de Gas a acta parcial e de probas só é legal como parte da autorización de funcionamento despois de que estean resoltos todos os condicionados da Autorización de Construción, pero Reganosa ten condicionados que son imposibles de resolver.

O Director do Area de Industria e Enerxía da Coruña, Francisco Barroso Palomino, o pasado 4 de maio asinou un "Acta de posta en servizo parcial para proba por tres meses"? en base á que o pasado 9 de maio cara ás 9,30 minutos o buque gasero Galicia Spìrit entrou na Ría de Ferrol cargado de 140.500 m3 de GNL, iniciando unha moi grave ameaza para a poboación próxima.

Por todo iso SOLICITO de Vd o cese de Francisco Barroso Palomino, porque se prestou a asinar un "Acta de posta en servizo parcial" que non é legal porque Reganosa ten sen resolver a súa autorización de construción suxeita a condicionados cuxa cumplimentación é imposible dentro da angosta Ría de Ferrol, nun espazo encostado a un complexo petroquímico, no que Reganosa está construíndo unha planta de Gas. Tal acta de 4 de maio foi o pretexto para a entrada pola forza do gasero Galicia Spirit cargado de GNL ameazando a vida da poboación próxima.

__________________________________________________________
Nome e Apelidos ---------------- DNI ---------------- Asinatura
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Nenhum comentário: