20070903

FUNDAMENTO 6º : Non cumpre a norma NFPA 59 A sobre Produción, Almacenaxe e Manipulación de Gas Natural Licuado (GNL). Ano 2001

FUNDAMENTO 6º : Non cumpre a norma NFPA 59 A sobre Produción, Almacenaxe e Manipulación de Gas Natural Licuado (GNL). Ano 2001

_______________

NON SE PODE DEIXAR UNHA ZONA DE EXCLUSION NO PERIMETRO DA PLANTA DEBIDO A LA EXISTENCIA DE VIVENDAS E DUNHA PLANTA
PETROQUIMICA.
______________


De acordo co BOE nº 176 de 24 de xullo de 2002 : "As instalacións da planta de recepción, almacenamento e regasificación de gas natural licuado (GNL) no termo municipal de Mugardos (A Coruña) deberán de cumprir os criterios e requisitos establecidos na norma europea UNE - NE - 1473 e nas súas normas de referencia, debendo considerarse ademais as especificaciones e recomendacións recollidas no estándar norteamericano NFPA - 59 A - Production, Storage and handling of liquefied natural gas (GNL) - así como nas normas con ela concordantes." A principal norma concordante coa NFPA 59 A é a FEDERAL nº 49 CFR 139 e a CSA Z276 de Canadá, ambas as norteamericanas.

a) Entre os factores máis importantes que considera a norma NFPA 59 A durante o proceso de selección do lugar de localización dunha planta de GNL están os referidos aos riscos que este tipo de instalación pode provocar ás persoas e bens da súa contorna. Esta norma identifica dous tipos de riscos:
 1. o provocado pola dispersión dunha nube de gas natural durante unha descarga accidental de gas licuado (GNL) que causaría a morte por asfixia a persoas e animais da zona de dispersión e
 2. o provocado pola ignición posterior da nube de gas natural que causaría queimaduras severas ás persoas, polos efectos da radiación térmica da combustión do gas.

A regulación específica da norma sobre estas distancias mínimas de separación, son:
 • 2.2.3.2. Para minimizar a posibilidade de efectos daniños do lume, que puidese alcanzar zonas habitables ou onde se poida construír máis aló da liña da propiedade, e que podería resultar un perigo importante, deberanse evitar fluxos de radiación térmica que exceda dos límites de radiación seguintes, cando as condicións atmosféricas son de 0 (cero) velocidade do vento, temperatura 21 ºC, e 50 % de humidade relativa.

  1) 5.000 W/m2 a unha liña de propiedade onde se poida construír debido á ignición dun derrame de GNL segundo especifícase en 2.2.3.5.. (ó 1.600 W/m2 para zonas moi frecuentadas polo público segundo UNE NE 1473).
 • 2.2.3.3.-O espazo entre un tanque de LNG e a liña da propiedade será tal que no suposto dunha fuga de gas, segundo especifícase en 2.2.3.5., o valor medio de concentración de metano no aire dun 50 % do índice de inflamabilidad inferior (LFL), non se rexistre máis aló da liña da propiedade en que se poida construír.

 • 2.2.3.5.-O tamaño da zona de vertedura determinarase de acordo coa táboa 2.2.3.5. Con respecto ao tempo de vertedura a táboa establece un tempo de 10 minutos.

Polo anterior, a distancia mínima de separación entre un foco de dispersión ou de radiación térmica de gas natural e as propiedades lindeiras será a distancia a partir da cal cúmpranse os valores (limiares) arriba mencionados. Para unha maior clarificación deste tema, sobre todo para os non familiarizados co mesmo, citaremos os seguintes conceptos de cálculo sobre estas distancias e recollidos na norma concorrente norteamericana 49 CFR 193 editada polo Departamento de Transportes (DOT):

193.2007. Zona de exclusión: É un área situada ao redor da planta de GNL sobre a cal o goberno ou o operador controla toda actividade segundo as seccións 193.2057 e 193.2059 (cálculo das distancias por dispersión de gas e radiación térmica).

193.2059. Zona de exclusión por dispersión de gas: o seguinte ESTÁ PROHIBIDO nunha zona de exclusión, agás que a zona sexa propiedade do operador da planta:
 • - Lugares abertos e ocupados por máis de 20 persoas en situación normal como praias, zonas deportivas, teatros ao aire libre, zonas de recreo e outros lugares de lecer.
 • - Edificios utilizados como: Vivendas residenciais. Locais frecuentados por máis de 20 persoas en uso normal. Almacéns de produtos explosivos, inflamables, ou de materiais tóxicos en cantidades perigosas. Lugares de valor excepcional e único (histórico) catalogado polas autoridades.

 • Para os sucesos máis severos nestas plantas de GNL, o LRNA (Lloyds Register North América) e o SANDIA Laboratory fixaron os seguintes escenarios perigosos:

 1. - Encallamiento do gasero (Diámetro greta = 0´5 m) ? escenario: Dispersión de gas.

 2. Distancia a ½ LFL = 773´4 m. Distancia a LFL = 554´2 m. (É dicir: Se consideramos derívaa dun gasero polo efecto do vento (na ría xa se deron varios casos, toda a ría e vivendas do seu contorno a unha distancia de 773´4 metros estarían afectados.)

 3. - Rotura do colector de trasfega de GNL ? Escenario: Dispersión de gas.

 4. Para un buraco de 100 mm: Distancia a ½ LFL = 232´5 m. Distancia a LFL = 113´1 m.

 5. Para unha rotura total 32? diám.: Distancia a ½ LFL = 2.182´2 m. Distancia a LFL = 1.273´8 metros.É dicir: trazando unha circunferencia de 2.182´2 m de radio abarcaría as poboacións de Mugardos e as de Ferrol.

b) Cálculo das distancias de separación: Os cálculos para obter esta distancia son moi complexos e segundo a norma NFPA 59 A utilizaranse os modelos matemáticos do Gas Research Institute. Listamos algunhas zonas de exclusión coñecidas de plantas de GNL existentes:

- McNAB CREEK (Canadá) : Zona de exclusión de 565 metros.

- COVE POINT ( EE.UU.) : Zona de exclusión de 1.145 metros.

- ELBA ISLAND ( EE.UU.) : Zona de exclusión de 1.040 metros.

- FREEPORT ( EE.UU.) : Zona de exclusión de 500 metros.

- CORPUS CHRISTY ( EE.UU.): Zona de exclusión de 837 metros.

- CACOUNA Energy (Canadá) : Zona de exclusión de 1 000 metros.

- MONTOIR-DE-BRETAGNE (Francia): Zona de exclusión de 550 metros.

- IRVING CANAPORT (Canadá): Zona de exclusión de 750 metros.

NOTA: Estas zonas de exclusión establecéronse para escenarios de accidentes provocados por fugas de GNL e roturas en tubaxes.

Non se tiveron en conta "derrames maiores" provocados por explosións, terrorismo, accións intencionadas, caída de aeronaves ou accións bélicas puntuais tal como estase requirindo polas políticos e poboacións de EE.UU. (Ver FUNDAMENTO 5º onde se incluíu algún dos estudos de riscos para ataques a buques gaseros)


CONCLUSIÓNS:

Na planta de GNL da ría de Ferrol (Mugardos) NON SE DEIXOU UNHA ZONA DE EXCLUSIÓN TÉRMICA NO PERIMETRO DA PLANTA, pois existen vivendas habitadas a 100 metros de distancia dos tanques. SEGUNDO A DIRECTIVA EUROPEA SEVESO, SE UN ESTADO MEMBRO TEN UNHAS LEIS MÁIS PROTECTORAS DO MEDIO AMBIENTE E DAS
PERSOAS, ESTAS DEBERÁN SER TIDAS EN CONTA. ESPAÑA TEN EN VIGOR O DECRETO 2414/1961 ou RAMINP O CAL REQUIRE 2.000 metros ENTRE AS INDUSTRIAS PERIGOSAS E AS ZONAS DE POBOACIÓN AGRUPADA (VER FUNDAMENTO 1º).

Xa que logo, a localización desta planta de gas non é adecuada desde o punto de vista de riscos e tal como viñemos anunciando nos FUNDAMENTOS anteriores apreciamos unha falta de rigor na selección ou asignación do chan para o seu emprazamento pois se se tivo en conta o Informe de Riscos, tal como require a Lei Seveso, esta localización descartouse.

De acordo cos Artigos 43, 45 e 47 da Constitución Española son os poderes públicos os que lles compete ORGANIZAR E TUTELAR a saúde pública e o medio ambiente.

Por que en todas as fotografías publicadas por Reganosa non aparece nin unha soa casa nos seus arredores?.

Haberá unha intencionalidade en ocultar esta circunstancia ou é casualidade?

Os lectores xulgarán.
_________
O blog www.f-cape.org (ferrolterra - Cidadáns Aliados para Protexer a súa Contorna) xorde pola SEN RAZON de políticos, especuladores e "técnicos competentes" que, debido aos seus intereses persoais, deciden situar unha peligrosísima planta de REGASIFICACION de Gas Natural Licuado na Ría de Ferrol. Este blog non é político nin ten relación algunha con persoas, entidades ou partes interesadas. O único interese na realización do blog está referido aos artigos 43 e 45 da Constitución Española, pois nos preocupa a nosa seguridade e a da nosa familia.
___

Enlaces relacionados:

_________

Nenhum comentário: