20080228

É tempo, pois -nunca mellor dito-, de lér Tempos novos

ARREDOR DE NÓS
Información plural intoxicación e `marketing´
Agustín Rodríguez Caamaño
22-Marzo- 2007
laopinióncoruña.es


Acarón de tanto balbordo nos medios, existe unha publicación mensual de información para o debate que leva dez anos de vida sen incumplir un só mes o compromiso editorial cos seus lectores; iste feito resulta soprendente nun sector editorial galego diversificado onde o índice de lectura é baixo e onde levan esmorecido polo camiño outras iniciativas semellantes. Emporiso hai agora un certo alento esperanzador por mor da nova e oportuna Lei do Libro e da Lectura, aprobada por acordo xeral no Parlamento galego o pasado 12 de decembro que se agarda posibilite revitalizar a industria editorial.

Ista revista mensual, supoño, vive só da fidelidade dos suscriptores, mais resulta esencial aos lecores con inquedanzas, para estaren ao día e segui-lo latexo dos temas sociais políticos,económicos e cultuurais do País e do mundo.

Agora ben, Tempos Novos, o texto que comentamos, é descoñecido pola maioría dos cidadáns/ás co costume normal pola lectura e a información no entorno actual de marketing, de autobombo xeralizado e medios partidarios, onde che meten sen decartarte farelo relón, por fariña; istas eivas son máis evidentes aquí nun País sen conciencia de eu en xeral, desinformado. En resume, cunha montaxe de diseño moi actual, Tempos Novos non ten o espallamento, a difusión social e mediática merecente, pois só atopámola á venda nos quioscos moi ben surtidos e nalgunhas librerias que venden xornais e revista.

Cal é, daquela, a razón da continuidade no noso estreito mercado? Quizais esté nun traballo feito con empeño, profesionalidade e amor á nosa comunidade nacional. E de acordo co recolllido nos tres últimos numeros que examinamos de Tempos Novos, o segredo de manterse débese a que "o traballo duro e milagroso dos comenzos traducíuse nun medio de comunicación en compromiso coa verdade e a independencia de calquer tipo de poder"; pero do mesmo xeito renovou tamén "o compromiso coa sociedade e con Galiza", abríndose a unha nova e creativa etapa, reforanzando o posicionamento crítico contra os embaixadores do pensamento único e destapándose á participación, á pluralidade dos puntos de vista e ao debate de ideas".

A publicación está dirixida polo periodista Luis Álvarez Pousa. Nos tres últimos exemplares figuran entre outros moitos, os colaboradores: Xavier Alcalá, Bieito Iglesias, Iago Martínez, Belén Puñal, Justo Beramendi, Fermín Bouza, Xoán López Facal, Albino Prada, Xaquín Marín, Pepe Carreiro, Suso de Toro, María Xosé Porteiro, Olga Nogueira, Inma López Vila,

Fernández Leiceaga, Anxo Guerreiro, Xaime Subiela, Xosé Veiras García, Jaime Barreiro Gil, Xavier Vence

Deza...

Por razóns de espacio escollemos só un tema de doente actualidade da autoría de Manuel M. Barreiro; trátase do traballo A tsunami de cemento. Velaquí unha síntese: "Unha desmandada tsunami de cemento desola a costa, estraga espacios naturais e imponse como motor dunha economía baseada no lucro depredador e no consumo seriado e obedece a voraces promotores inmobiliarios. As grandes áreas metropolitanas do Estado foron banco de probas, clonizou logo a costa mediterránea e egordou fabulosas fortunas. Eivadas as tradicionais bolsas de solo urbanizábel a vaga, a onda urbanizadora ameaza o litoral galego".

"Aquí as pequenas marbellas son espazos politicos acalmados pola permisividade da infracción e por un clientelismo redestribuidor das frangullas da especulación. Son feudos domeñados por alcaldes con amplos poderes no mercado do solo".

É tempo, pois -nunca mellor dito-, de lér Tempos novos.
________________________

Nenhum comentário: