20080117

Documento para presentar diante das entidades que participan na Plataforma Ártabra 21

Documento para presentar diante das entidades que participan na Plataforma Ártabra 21

Estamos nunha encrucillada, logo de ser unha entidade que tivo certo protagonismo na vida asociativa e reivindicativa desta comarca. Principalmente no ámbito do concello de Ferrol. Pasa o tempo e non damos atopado o noso lugar dentro do movimento social que actua no noso contorno. Sexa polo protagonismo que a oposición a REGANOSA necesita ou por causas internas a nosa própria situación como modelo organizativo e sociopolítico. E por isto polo que, logo de varias reflexions e debates nas diferentes reunions que mantivemos desde o pasado 27 de maio, decidimos afrontar esta nova situación e plantar-lle cara com todas as consecuencias.

Este documento é o resultado dos diferentes debates e reflexións aos que antes facíamos mención. Pretendemos un xeito de debate coas diferentes entidades que conforman e “participan” como tais na PA21 que sexa individualizado con reprersentantes de cada entidade, logo realizaremos unha Asembleia Xeral. As pesoas que participarían no debate serían as que conformam a Xunta Coordenadora Aberta.

Os primeiros pasos sería a elaboración do Documento para o qual xá se apresenta um borrador-guiom e un calendario de xuntas, da própria Xunta Coordenadora e da Xunta Coordenadora coas diferentes entidades, para o qual é necesário contactar directamente coas pesoas que as representan.

Pontos para o Documento:

1º .- Que é a Plataforma Ártabra 21 ?
2º .- Como se xestou ?
3º .- Memória de Actividades.
4º .- Eleicións Municipais 2007.
5º .- A loita contra a planta de gas de REGANOSA.
6º .- Período de adaptación á nova situación.
7º .- Propostas ante o novo período:
a) Seguir como até agora.
b) Disolución
c) Constituir un colectivo


1.- Que é a Plataforma Ártabra 21?

A PA21 é unha entidade que agrupa a 15 colectivos e organizacións da comarca, e que permite a pertenza á mesma de persoas a titulo individual. A PA21 nace en 29 de maio de 2006, coa pretension de permanencia, é por iso polo que se dopta dun programa estratéxico e vai elaborando o táctico de asembleia en asembleia, en forma de resolucións. A PA21 ten un funcionamento asemblear e procura decidir por consenso. As asembleias son cada mes e entre asembleia e asembleia funciona unha Xunta Coordenadora que se reune como mínimo unha vez entre asembleias; funciona como o orgánismo que efectiviza os acordos asamblearios e á vez funciona como unha especie de permanente.


2.- Como se xestou a PA21 ?

A PA21 nasce em Maio de 2006, logo dun proceso de debate de vários meses. A iniciativa xurde dunha asemblea pública da Comunidade Menáncaro, á cal asiste Amadeo da Asociación Veciñal San Fernando e Colectivo Veciñal de Recimil que propom a unidade de acción de todos os colectivos que estabán daquela en conflito e tiñan importantes demandas contra o goberno municipal do PP-IF. A Comunidade Menáncaro, Colectivo Veciñal “Praza de Sartaña Sempre Pública”, Comisión Veciñal pola Recuperación de Ferrol Vello, Colectivo Veciñal de Recimil, Plataforma en Defensa dos Montes de Brión e Leixa e Plataforma na Defensa do Transporte Público e Alternativo; respostáron á chamada da unidade, mas tamén organizacións ecoloxistas interesan-se pola iniciativa [SGHN, ADEGA, VERDEGAIA, FUSQUENLLA , LAPIS VERDES, ...] e culturais [Ateneo Ferrolán, Fundaçom Artábria, AC “Fuco Buxan”, ...], também aparecen en escena organizacións políticas [Nós-UP, Esqueda Unida, Unión Libertaria, ...] e as asociacións veciñais “Fontelonga” de Esteiro e “O Rosario” do Inferniño. Miguel Raimúndez, de Ferrol Vello, elabora o primeiro borrador do documento de mínimos. Despois de debati-lo queda claro de que non se ía particiar nas eleicións municipais. No debate de se debían ou non estar os partidos políticos, pois o borrador inicial contemplaba o carácter apartidario da Plataforma na Plataforma hai discrepancias que se susanan ao abandoar a Plataforma algumhas das organizacións que se opuñan á entrada dos partidos. Acorda-se un documento final logo de vários cámbios e contributos significativos ao borrador inicial.


3º.- Memória de Actividades.

 1. Pronunciamentos públicos, apoios a diferentes colectivos e loitas.
 2. Asembleas xerais.
 3. Aloita contra a Planta de Gás
 4. A loita contra o proxecto de minipiscina e edififício que pretendia sacrificar a Praza Pública de Sartaña, para beneficios privados.
 5. A loita pola reabilitación do bairro de Recimil.
 6. A loita pola defensa da Fraga de Menáncaro.
 7. Aloita da Comisión Cidadán pola Reacuperación e Rehabilitación de Ferrol Vello.
 8. A loita pola defensa dos montes de Brión e Leixa.
 9. A loita pola defensa da Praza da Porta Nova, contra a especulación e a usurpación dos espazos públicos.
 10. Na defensa da veziñanza expropiada de Canido.
 11. As mobilizacións e actividades.
Na loita contra o despropósito da Praza de Porta Nova houvo bastante participación, consegui-se reunir baixo os “Convocantes” a 15 organizacións e colectivos. Realizarom-se tres manifestacións de grande importáncia cualitativa. Ademais realizaron-se duas ocupacións de obra que tíverom destacado interese mediático.


4º.- Eleicións Municipais 2007.

O que significaron as Eleicións Municipais do 27 de maio de 2007, de punto de inflexiom para a PA21. O cambio de goberno no concello de Ferrol veu supoñer a paralización de muitos dos despropósitos urbanísticos que defendia a dereita quando era maioria no Pleno Municipal. Hai un cambio importante na Casa do Concello e nas políticas que non satisfacen as nosas aspiracións, mas que sin paralizan ao corpo social e asociativo que apoia o proxecto da PA21.


5º .- A loita contra a planta de gas de REGANOSA.

A participación da PA21 nesta loita.


6º.- Período de adaptación á nova situación.

Neste novo período despois das Eleicións Municipais de maio, o barco da PA21 queda atracado, ao asumir as principais reivindicacións que nos mantiñan en actividade o novo goberno municipal. Esta asunción das reivindicacións por parte do goberno municipal non está esenta de contradicións.

Despois dun período de reflexión, un verán polo medio, ve-se que non hai unha boa resposta ás convocatorias, ainda que con sinceridade, a resposta foi moi desigual ao longo das outras convocatorias amnteriores ás eleicións., mais é significativo a falta de interese pola maioria de organizacións e colectivos que asinárom a constitución da PA21.


7º.- Propostas ante o novo período da PA21:

a) Seguir como até agora.
b) Disolución
c) Constituir un colectivo


a) Seguir como até agora.

Non hai posibilidades de funcionar como PA21 que agrupa a várias organizacións e colectivos, se estas mesmas non participan nen teñen interese. Non ten sentido continuar como unha grande Plataforma con aspiracións tan amplas como as que ten a PA21 e que non haxa unha resposta real ante estas aspiracións.


b) Disolución.

A disolución non é desesábel, mais torna-se necesaria se non queremos morrer por inanición. Desde que se realizou o Paseio polos Despropósitos Municipais, a PA21 non volveu dar sinais de existencia, estamos falando do 20 de Maio de 2007. Houbo diversas reunións mais sen quórum suficiente. A PA21 xá non é o que foi no seu momento. Se segue sen haber participación, non nos quedaría outra alternativa mais que a disolución.


c) Constituir un colectivo.

Constituir-se en colectivo cunhas aspiracións mais modestas, pode que sexa a solución mais axeitada, pois seria recoller a herdança da PA21 e manter unha chama acesa como um observatório que denúncie e se é o caso, mobilize e formule alternativas. Participe en pé de igualdade con outros colectivos e organizacións. Así como manter unha actividade de integración na Rede Galiza Non Se Vende, No Foro Social Galego, no caso de se constituir, asín como na Asemblea Cidadá e a Mesa de Traballo do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol.
_____________________

Enlaces Relacionados:

Documento Constituinte da PA21

Relación de colectivos, asociacións e organizacións que forman parte da Plataforma Ártabra 21

_______________


Orde do Día da Asemblea Xeral da PA21:


Ponto Único:

Análise Organizativa, da participación e da actividade da PA21. Ratificación, Disolución ou Reformulación do Proxecto.

Varios:

- A Rede Galiza Non se Vende e a manifestación do 17 de Febreiro.
- As contas da PA21.
- A acción Global do 26 de xaneiro de 2008 e a constitución do Foro Social Galego.
- Outros
_____________________

Nenhum comentário: