20080105

En solidariedade con Vitoria Virtudes Fernández, Vito, militante feminista

ISONOMÍA DENUNCIA: CONTRA AS AGRESIÓNS E O ACOSO A UNHA ACTIVISTA FEMINISTA

As Organizacións de mulleres, Entidades sociais e cidadáns/as, abaixo asinantes denunciamos que ao longo da nosa loita por obter unha sociedade onde as mulleres teñan acceso e poidan exercer os mesmos dereitos que os homes desde séculos veñen exercitando, vímonos sometidas a distintas agresións tanto contra as asociacións de mulleres como contra algunhas mulleres que se significaron e destacaron como activistas feministas.

DENUNCIAMOS que estes ataques producíronse e perpétranse por parte de homes violentos e machistas que, amparados en plataformas de homes e noutras plataformas fascistas, alentan á violencia contra as mulleres e exercítana (Grupos provida, grupos de ultraderecha...), escondendo tras deles a covardía das súas agresións machistas e ultra-reaccionarias.

DENUNCIAMOS que estes ataques non investigados, se han incrementando nos últimos meses, chegando a ocasionar graves danos en compañeiras feministas que os sofren de xeito directo.

DENUNCIAMOS neste comunicado as agresións físicas, verbais e as ameazas que veñen producindo de xeito persoal e sistemática na contorna do domicilio particular contra Vitoria Virtudes Fernández.

Vito, ameazada no seu lugar de traballo e na súa militancia feminista desde fai máis de 25 anos, esta sufrindo desde o mes de febreiro deste ano ameazas de morte na porta do seu domicilio e no seu teléfono privado en reiteradas ocasións, culminando o pasado día 15 de novembro, nunha agresión física cando entraba no portal da súa casa, por parte dun mozo, cumprindo as ameaza que dous individuos lle fixeron dous días antes no mesmo lugar: ?A próxima serás ti?.

Vitoria Virtudes Fernández, Vito, militante feminista, loitou activamente polos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, polo dereito das mulleres a unha vida libre da violencia de xénero en calquera ámbito das nosas vidas, así como polo dereito á igualdade de todas na nosa sociedade desde sempre, desde fai máis de trinta anos.

DENUNCIAMOS que as agresións que está sufrindo a nosa compañeira, non son feitos illados e sen relación entre eles, son un ataque á liberdade e á dignidade de todas as mulleres. Están dirixidos a impedir que se exerzan os dereitos á igualdade recoñecidos polas leis, e que con tanto esforzo obtivemos, coa única finalidade de que sigamos ocupando o papel subordinado que o patriarcado tennos asignado.

DENUNCIAMOS que estas agresións teñen como obxectivo a desmovilización daquelas compañeiras feministas que traballaron desde sempre polos dereitos de todas as mulleres.

As Institucións, os poderes públicos, teñen a responsabilidade de garantir a seguridade e os dereitos de todas as mulleres. Por iso ESIXIMOS:

- Investigación inmediata e eficaz acerca de quen son os agresores e os grupos organizados fascistas que os sustenta, así como a persecución dos agresores e actuacións dentro do marco da legalidade vixente contra estes eles e contra todos estes grupos organizados.

- Aplicación das medidas de PROTECCIÓN previstas na lei para salvagardar o dereito á vida, á integridade física e psicolóxica das mulleres feministas ameazadas, e en particular acorde protección para a nosa compañeira Vitoria Virtudes Fernández, Vito.

- Garantías para o recoñecemento e o exercicio dos dereitos das mulleres sen que por iso sexan violentadas, agredidas, ameazadas, cuestionadas ou culpabilizadas.

FIRMANTES:

Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.
Asociación Cultural La Kalle (Carolina Lloreda Valcárcel, con DNI : 1100258, responsable de la entidad).
Francisco Pérez Carazo, Asoc. Cult. La Kalle, con DNI: 661448Z.
Nieves Ramos Rosario. Asociación El Cerezo. D.N.I n 43255137ª
Rosa Cobo Bedia. Profesora de Universidad. DNI 16245273M
Asunción Ventura. Profesora de Universidad DNI 18894866K
Fundación Isonomía (Alicia Gil Gómez. Gerente y Coordinadora General, con DNI: 656264-M)
_______________

Nenhum comentário: